Korraldatud jäätmevedu Lääne-Saare vallas

 Üldinfo
Hinnakiri
Jäätmeveoteenuse osutamise leping ja lisa 1
Lisa 2  Konteineri kasutusjuhend
Lisa 4 Jäätmeveoteenuse osutamise tüüptingimusedÜldinfo

 
Alates 1. jaanuarist 2017 alustab korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Lääne –Saare vallas OÜ Prügimees ja seda kuni 31.12.2019.a.Sellest päevast alates loetakse kõik valla jäätmevaldajad liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

OÜ-l Prügimees on ainuõigus vedada nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid, biojäätmeid ja vanapaberit.

AS-ga Ragn Sells Kaarma piirkonnas sõlmitud lepingud kaotavad kehtivuse ja OÜ-ga Prügimees sõlmitakse uued jäätmeveo teenuse osutamise lepingud. Lepingud uuendatakse ka Kärla ja Lümanda piirkondade jäätmevaldajatega.

Jäätmevedu Lääne-Saare vallas toimub vastavalt Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas ja selle lisas1 (Lääne-Saare valla eritingimused) sätestatule.

Lepingutest

OÜ Prügimees klienditeeninduses Talli tn.4 alustatakse Lääne-Saare valla jäätmevaldajatega uute lepingute sõlmimist alates 1. detsembrist. Klienditeenindus on avatud tööpäeviti kell 8-17, lõuna kell 12-13. Telefon 4531603. Samuti avatakse samal ajal ajutised klienditeeninduse punktid Kärla ja Lümanda teeninduskeskustes. Telefon 5152514. Lepinguid sõlmitakse Lümandas teisipäeviti kell 9-13 ja neljapäeviti kell 14-18, Kärlal teisipäeviti kell 14-18 ja neljapäeviti kell 9-13. Ajutised teeninduspunktid jäävad avatuks kuni 31. jaanuarini 2017.

Kõigile valla jäätmevaldajatele saadetakse välja teavituskiri, teenuste hinnakiri, veograafik ja leping koos lisadega.

Standardpakett

Ankur Minimaalne regulaarne jäätmete väljavedu peab toimuma tiheasustusalal vähemalt üks kord 4 ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalad on Aste, Kudjape, Kärla ja Nasva alevikud ning Lümanda küla.

Nõuded kogumisvahenditele

Nõuded kogumisvahenditele on sätestatud Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas, jäätmeveo teenuse osutamise lepingus ja selle lisas 2.

Kuidas saada vabastust

Kui Teile kuuluv kinnistu seisab tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel, siis on Teil õigus taotleda omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Samuti on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

Teenustasudest

Jäätmeveo teenustasud ja lisateenuste tasud on kindlaks määratud hankelepingus. Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu, kui jäätmemahutit ei olnud tühjenduspäeval ettenähtud kohal või kui juurdepääs mahutile oli takistatud või jäätmemahuti oli tühi , jäätmemahutis olevad jäätmed ei vastanud mahutiga kogutavale liigile või mahuti sisaldab sobimatuid jäätmeid.

Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt 1,5 kordset teenustasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust, kui mahuti peale või kõrvale on paigutatud mahutiväliseid jäätmeid ja sellest pole Vedajat eelnevalt teatatud. Samuti on õigus nõuda 1,5 kordset teenustasu, kui jäätmevaldaja on jäätmekotti pannud lubatust rohkem jäätmeid.


Palun võtke Prügimehe klienditeenindusega ühendust, kui:

- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;

- soovite muuta konteineri tühjendussagedust

- soovite osta või rentida konteinerit

- soovite lisateenuseid


Palun võtke kohaliku omavalitsusega ühendust, kui:
- antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;
- antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist vedu;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu peale;Tellige e-arve

Eelistame saata oma klientidele e-arveid. Palume Teil teatada Prügimehe klienditeenindusele oma e-maili aadress. 
 
 


Hinnakiri


Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Lääne-Saare vallas alates 01.01.2017
 
Segaolmejäätmed:
 
Mahuti suurus kuni Graafikujärgne tühjendus, € Graafikuväline tühjendus, € Konteineri rent, €/kuu Konteineri müük, € Konteineri pesu, €/kord*

kuni 50L jäätmekott

1.05 5.24   2.00*  

kuni 80 L

1.68 6.70 3.00 45.00 12

kuni 100 L

2.10 8.38 3.00 50.00 12

kuni 120 L

2.51 10.06 3.00 50.00 12

kuni 140 L

2.93 11.73 3.00 55.00 12

kuni 200 L

4.19 12.57 3.00 70.00 12

kuni 240 L

5.03 15.08 3.00 70.00 12

kuni 370 L

7.75 23.25 3.84 96.00 12

kuni 660 L

13.83 41.48 3.84 192.00 12

kuni 800 L

16.76 50.28 3.84 204.00 12

kuni 1100 L

23.05 69.14 6.00 228.00 12

kuni 1500 L

31.43 94.28 8.44 516.00 24

kuni 2500 L

52.38 104.75 10.74 660.00 24

kuni 3500 L

73.33 146.65 13.03 828.00 24

kuni 4500 L

94.28 188.55 13.03 828.00 24

Märkused: *Ühe jäätmekoti hind


Vanapaber:
 
Mahuti suurus kuni Graafikujärgne tühjendus, € Graafikuväline tühjendus, € Konteineri rent, €/kuu Konteineri müük, € Konteineri pesu €/kord*
kuni 140L 0.59 2.35 3.00 55.00 12
kuni 240L 1.01 4.02 3.00 70.00 12
kuni 370L 1.55 6.20 3.84 96.00 12
kuni 660L 2.77 8.30 3.84 192.00 12
kuni 800L 3.35 10.06 3.84 204.00 12
kuni 1100L 4.61 13.83 6.00 228.00 12


Biojäätmed:
 
Mahuti suurus kuni Graafikujärgne tühjendus, € Graafikuväline tühjendus, € Konteineri rent, €/kuu Konteineri müük, € Konteineri pesu, €/kord Konteineri vooderdamine biolaguneva kotiga Sobimatute jäätmete esinemisel rakendatav teenustasu*
kuni 80L 0.84 4.19 3.00 45.00 12 2.4 6.70
kuni 140L 1.47 7.33 3.00 55.00 12 2.4 11.73
kuni 240L 2.51 12.57 3.00 70.00 12 3 15.08
kuni 370L 3.88 19.38 6.00 180.00 24   23.25
kuni 660L 6.91 34.57 13.03 240.00 24   41.48
kuni 800L 8.38 41.90 13.03 300.00 24   50.28
kuni 1100L 11.52 57.61 14.40 360.00 24   69.14


Pakendid
 
Mahuti suurus kuni Graafikujärgne tühjendus, € Graafikuväline tühjendus, € Konteineri rent, €/kuu Konteineri müük, € Konteineri pesu, €/kord
kuni 150L pakendikott 0.73 3.67   3.00  
kuni 140L 0.73 3.67 3.00 55.00 12
kuni 240L 1.26 6.29 3.00 70.00 12
kuni 370L 1.94 9.69 3.84 96.00 12
kuni 660L 3.46 13.83 3.84 192.00 12
kuni 800L 4.19 16.76 3.84 204.00 12
kuni 1100L 5.76 23.05 6.00 228.00 12
 
Aia- ja haljastusjäätmete kuni 150 L koti äravedu, €/tk 10
Lukustatud konteineri, jäätmemaja või -aediku avamine kliendi poolt antud vahendiga, €/kord 3
Ratastel jäätmemahuti käsitsi teisaldamine veoki juurde pikemalt kui 20 meetrit €/kuni 10m 7.8


Muud pakutavad lisateenused
* Konteineri pesu hinnale lisandub konteineri paigaldustasu
 
Konteineri paigaldus, teisaldus, vahetus, kuni 1,1 m3 konteiner (€/tk) 24
Konteineri paigaldus, teisaldus, vahetus, 1,5 m3 ja suurem konteiner (€/tk) 36
Konteineri kõrval olevate lahtiste jäätmete koristamine (€/m3) 50
Veograafiku väljastamine posti teel (€/kord) 3


Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Uudised ja teated
07.08.2020
20.augusti prügiveost
20.augusti graafikujärgne prügivedu toimub seoses riigipühaga 21. augustil.
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata