ÜldinfoAlates 1. jaanuarist 2017 alustab korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Lääne –Saare vallas OÜ Prügimees ja seda kuni 31.12.2019.a.Sellest päevast alates loetakse kõik valla jäätmevaldajad liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

OÜ-l Prügimees on ainuõigus vedada nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid, biojäätmeid ja vanapaberit.

AS-ga Ragn Sells Kaarma piirkonnas sõlmitud lepingud kaotavad kehtivuse ja OÜ-ga Prügimees sõlmitakse uued jäätmeveo teenuse osutamise lepingud. Lepingud uuendatakse ka Kärla ja Lümanda piirkondade jäätmevaldajatega.

Jäätmevedu Lääne-Saare vallas toimub vastavalt Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas ja selle lisas1 (Lääne-Saare valla eritingimused) sätestatule.

 

Lepingutest

OÜ Prügimees klienditeeninduses Talli tn.4 alustatakse Lääne-Saare valla jäätmevaldajatega uute lepingute sõlmimist alates 1. detsembrist. Klienditeenindus on avatud tööpäeviti kell 8-17, lõuna kell 12-13. Telefon 4531603. Samuti avatakse samal ajal ajutised klienditeeninduse punktid Kärla ja Lümanda teeninduskeskustes. Telefon 5152514. Lepinguid sõlmitakse Lümandas teisipäeviti kell 9-13 ja neljapäeviti kell 14-18, Kärlal teisipäeviti kell 14-18 ja neljapäeviti kell 9-13. Ajutised teeninduspunktid jäävad avatuks kuni 31. jaanuarini 2017.

Kõigile valla jäätmevaldajatele saadetakse välja teavituskiri, teenuste hinnakiri, veograafik ja leping koos lisadega.

 

Standardpakett

Minimaalne regulaarne jäätmete väljavedu peab toimuma tiheasustusalal vähemalt üks kord 4 ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalad on Aste, Kudjape, Kärla ja Nasva alevikud ning Lümanda küla.

 

Nõuded kogumisvahenditele

Nõuded kogumisvahenditele on sätestatud Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas, jäätmeveo teenuse osutamise lepingus ja selle lisas 2.

 

Kuidas saada vabastust

Kui Teile kuuluv kinnistu seisab tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel, siis on Teil õigus taotleda omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Samuti on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

 

Teenustasudest

Jäätmeveo teenustasud ja lisateenuste tasud on kindlaks määratud hankelepingus. Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu, kui jäätmemahutit ei olnud tühjenduspäeval ettenähtud kohal või kui juurdepääs mahutile oli takistatud või jäätmemahuti oli tühi , jäätmemahutis olevad jäätmed ei vastanud mahutiga kogutavale liigile või mahuti sisaldab sobimatuid jäätmeid.

Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt 1,5 kordset teenustasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust, kui mahuti peale või kõrvale on paigutatud mahutiväliseid jäätmeid ja sellest pole Vedajat eelnevalt teatatud. Samuti on õigus nõuda 1,5 kordset teenustasu, kui jäätmevaldaja on jäätmekotti pannud lubatust rohkem jäätmeid.

 

 

Palun võtke Prügimehe klienditeenindusega ühendust, kui:

- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;

- soovite muuta konteineri tühjendussagedust

- soovite osta või rentida konteinerit

- soovite lisateenuseid

 

Palun võtke kohaliku omavalitsusega ühendust, kui:
- antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;
- antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist vedu;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu peale;

 

Tellige e-arve

Eelistame saata oma klientidele e-arveid. Palume Teil teatada Prügimehe klienditeenindusele oma e-maili aadress. 

Uudised ja teated
14.12.2018
Teenindamine seoses pühadega
Seoses jõulupühadega ei teeninda OÜ Prügimees oma kliente 24. ja 25. detsembril.
Neil päevil ärajäänud prügivedu teostatakse kolmapäeval, 26. detsembril.

Rõõmsaid pühi!
 
 
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata