Ehitus- ja lammutusjäätmed

 Ehitusjäätmete kogumine ja transport
Ehitus- ja lammutustöödel tekib jäätmeid, mida nende mõõtmete või kaalu tõttu ei tohi olmejäätmete konteinerisse panna.
Nendeks on:
 • Kivid, betoon, pinnas jms
 • Puuoksad, kännud
 • Asfaldijäägid
 • Eterniit
 • Vannid, WC-potid
 • Ehitus- lammutuspuit
 • Vanametall
 • Soojustusmaterjal  jms

Ehitus- lammutusjäätmete veoks pakume jäätmevaldajatele lahtisi 5-30 m3  teisaldatavaid veokonteinereid.
Konteinerite pikkus on vahemikus 4 - 6 m ja laius 1,7 -2,2 m.
Konteinerid on sobilikud jäätmete kogumiseks ehitustel, hoonete ja korterite remondil, suurpuhastuste käigus ja mujal.
Jäätmete laadimiseks paigaldatakse konteiner kokkulepitud ajaks sobivasse kohta.
Laadimisel ei tohi koorma kõrgus ületada külgseinte kõrgust, igasuguste täiendavate kõrgenduste paigaldamine on keelatud. Koorem peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida.
Konteineri tellimisel tuleb visuaalselt hinnata jäätmete kogust ja liiki : mida raskemad on jäätmed, seda väiksem konteiner tuleb valida, kuna autol asuva seadme tõstevõime on piiratud.
Kuni 10m3 konteineri kogukaal ei tohi ületada 7 tonni.
10-30 m3 konteineri kogukaal ei tohi ületada 10 tonni.
Juhul, kui üheliigilisi taaskasutatavaid jäätmeid (betoon, tellis, puit, pinnas) on vähemalt ühe konteineri mahus, siis soovitame nende eraldi kogumist ja transporti, kuna nende jäätmete ladestamine ei toimu prügilasse. Liigiti sorteeritud jäätmetele on teenuse hind soodsam. 

Ehitusjäätmete konteinerisse on keelatud panna:
 • Köögijäätmeid
 • Vedelaid jäätmeid
 • Ohtlikke jäätmeid
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid
 • Vanarehve

NB! Jäätmemahutite ajutise paigutamine tänavatele (nt ehitus- ja remonttööde teostamisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul) tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. OÜ Prügimees ei vastuta mahutite paigaldamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimise eest. Vajalike kooskõlastuste ja lubade puudumisest tulenevad kahjud (näiteks trahvid jms) kannab konteineri tellinud klient!
 
Uudised ja teated
06.02.2023
Rendikonteinerite müügihinnad

Konteineri maht m3       Hind km-ta     Hind km-ga
                        0,08             28                        33,6
                        0,14             30                        36
                        0,24             35                        42
                        0,37             45                        54
                        0,6               38                        45,6                     
                        0,8               40                        48
                        1,5               50                        60
                        2,5               80                        96
                        3,5               90                       108 
                        0,66            139                      166,8
                        0,77            149                      178,8
                         1,1             169                      202,8
                                            
    
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata