Taaskasutatavad jäätmed

 


Miks on vaja jäätmeid sorteerida ja taaskasutada ?
  • Hoiame kokku ressursse, mida oma elutegevuseks vajame
  • Väldime keskkonna reostumist ohtlike jäätmetega
  • Vähendame prügilate täitumist ja vähendame jäätmekäitluskulusid
 
Milliseid jäätmeid  liigiti kogume?
  • Pakendijäätmeid
  • Vanapaberit
  • Ohtlikke jäätmeid
  • Puidujäätmed
  • Biolagunevad köögijäätmed
  • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid
 
Esimesed klaastaara kogumise konteinerid paigaldati Kuressaares 1996.aastal. Vanapaberi ja pakendikonteinerite asukohtade kohta saate informatsiooni kohalikest omavalitsustest või meie klienditeenindusest telefonil 4531603, samuti taaskasutusorganisatsioonide MTÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon kodulehtedelt.taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt leiate ka vanapaberi ja pakendimaterjalide sorteerimisjuhendid
 
OÜ Prügimees pakub klientidele vanapaberi ja pakendijäätmete veoteenust ja rendib selle kogumiseks vajalikke konteinereid, suurusega 0.6 m3 – 4,5 m3. Biolagunevate jäätmete kogumiseks soovitame konteinerit suuruses 0,14-0,24 m3.
Liigiti kogutavate jäätmete konteinerid tähistame vastava märgistusega, et vältida eri liiki jäätmete segunemist.
Erinevate jäätmete mahutid on eri värvides:
-segaolmejäätmed – HALL (ka roheline)
-vanapaber            - SININE
-pakendijäätmed   - KOLLANE
-biojäätmed           - PRUUN
 
NB! Klaasikonteinerisse on keelatud panna lehtklaasi, sest see on erineva keemilise koostisega ja ei kõlba uute pudelite valmistamiseks, samuti peegleid, elektripirne, kemikaalide pudeleid.

 
Uudised ja teated
06.02.2023
Rendikonteinerite müügihinnad

Konteineri maht m3       Hind km-ta     Hind km-ga
                        0,08             28                        33,6
                        0,14             30                        36
                        0,24             35                        42
                        0,37             45                        54
                        0,6               38                        45,6                     
                        0,8               40                        48
                        1,5               50                        60
                        2,5               80                        96
                        3,5               90                       108 
                        0,66            139                      166,8
                        0,77            149                      178,8
                         1,1             169                      202,8
                                            
    
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata